Špagáti

Dá sa nájsť ľudskosť na vojne? V románe Johnyho Salónky áno.