Zatraktívnenie čítania pre deti a precvičenie čítania s porozumením zábavnou formou

Väčšina detí si radšej ako čítanie, vyberie pozeranie YouTubu. Výsledky školských monitorov každoročne ukazujú, že dnešné deti majú problémy so správnym pochopením prečítaného textu. My však chceme, aby čítali. A prečo nie na tablete alebo smartfóne, ktoré sú im blízke? Zábavnou formou si precvičia čítanie s porozumením a dokonca sa môžu zdokonaliť v angličtine. Ako je to možné?

Čaká na nich aplikácia Marínka Somarinka a príbeh, v ktorom sa dozvedia všetky dobrodružstvá, ktoré Marínka zažila pri nakrúcaní svojho filmu. Po každej kapitole si ich nájde kvíz – podľa toho ako kapitole pochopili, budú počuť ako hlasno by im ľudia tlieskali, keby videli ich film! V ďalších kvízoch zbierajú Oscarov, či zistia na koho z filmového štábu by sa hodili najviac.

iTunes alebo Google play

V aplikácii sa nachádzajú aj zvukové pexesá a možnosť text kedykoľvek prepnúť zo slovenčiny do angličtiny a späť.

Stiahnutie zdarma. Marínka Somarinka na iTunes alebo Google play!

Free download