Zuzana Dušičková

zuzka@zumzum.sk
+421 902 435 389

Zum Zum

zumzum.sk

 

 

 

Bankové spojenie

Tatra banka, a.s.
Účet: 292 988 2873/1100
IBAN: SK3311 0000 0000 2929 88 2873

Zum Zum production, s.r.o.

Pod Rovnicami 49
84104 Bratislava

IČO: 46789243
IČ DPH: SK2023626847

Spoločnosť zapísaná v OR
Mestského súdu BA III,
Oddiel: Sro, Vložka
č.: 83819/B